Qoraqalpog’iston Respublikasi statistika boshqarmasi

1-K shakli (aylıq) hár ay, esabat dáwirinen keyingi aydıń 2-sánesinen keshiktirmey;   elektron kóriniste tapsırıwdı umıtpań!!! 1-K shakli (месячная) не позднее 2-го числа месяца, после отчетного периода;   Пожалуйста, не забудьте предоставить отчеты в электронном виде!!!

Tahliliy ma`lumotlar

          Turizm va dam olish sohasi

          Narx indekslari tahlili

          Makroiqtisodiy tahlil

          Ta`lim sohasi rivojlanishi

          Tashqi savdo statistikasi

          Ichki savdo statistikasi

          Xizmatlar sohasining rivojlanishi 

          Sanoat ishlab chiqarish

          Qishloq xo`jaligi ko`rsatkichlari

          Asosiy kapitalga investitsiyalar

          Kichik biznes va tadbirkorlik

          Korxonalar demografiyasi

          Demografik tahlil

          Sog`liqni saqlash

          Ilm va fan

          Aholi turmush darajasi

          Jismoniy tarbiya va sport

          Innovatsion faoliyat