12/09/2023

    2023-yil yanvar-iyun holatiga, Amudaryo tumani bo‘yicha qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulotlari hajmi 755,4 mlrd. so‘mni tashkil etdi. O‘tgan yilning mos davriga nisbatan 108,7 % ni tashkil etdi.

Shundan:

Go‘sht tirik vaznda – 5269,7 tonna

Sog‘ib olingan sut hajmi – 20243,1 tonna

Olingan tuxum soni – 30758,5 ming dona

Ovlangan baliq – 1121,5 tonna

Yirik shoxli qoramollar – 164 208 bosh

Sigirlar – 45 501 bosh

Qoy va echkilar – 109 426 bosh

Otlar – 667 bosh

Parrandalar – 1130373 boshni tashkil etdi.

Axborot xizmati