18/09/2023

     2023-yilning yanvar-avgust oylarida Nukus shaharida  jami 916 ta yangi korxona va tashkilotlar (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) tashkil etilib, ular iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha quyidagicha taqsimlangan:

savdo sohasida – 321 ta

sanoat sohasida – 199 ta

qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida – 34 ta

yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida – 70 ta

qurilish sohasida – 68 ta

tashish va saqlash sohasida – 30 ta

axborot va aloqa sohasida – 51 ta

sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish sohasida – 13 ta

boshqa sohalarda – 130 ta

Axborot xizmati