21/09/2023

    2023-yilning yanvar-avgust oylarida, Qoraqalpog‘iston Respublikasida jami qurilish ishlari hajmi tarkibida yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hajmi 246,5 mlrd. so‘mni tashkil etdi. Qurilish ishlari 2022-yilning yanvar-avgust oylariga nisbatan 90,0 % ni tashkil etib, jami qurilish ishlari hajmidagi ulushi 1,2 % punktga kamayib, 6,3 % ni tashkil etdi.

Axborot xizmati