29/09/2023

    2023-yilning yanvar-avgust holatiga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasida uy xo‘jaligi a’zolarining soni bo‘yicha:

bir kishilik uy xo‘jaliklari – 3,0 %,

ikki kishilik uy xo‘jaliklari – 7,0 %,

uch kishilik uy xo‘jaliklari – 10,9 %,

to‘rt kishilik uy xo‘jaliklari – 18,4 %,

besh kishilik uy xo‘jaliklari – 22,2 %,

olti va undan ko‘p kishilik uy xo‘jaliklari – 38,5 %ni tashkil etmoqda.

Axborot xizmati