04/03/2024

    2023-yilning yanvar-dekabr oylarida Qoraqalpog‘iston Respublikasiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar va kreditlar hisobidan kiritilgan investitsiyalar hajmi  7 317,3 mlrd. so‘mni tashkil etib, o'sish sur'ati 2022-yilning mos davriga nisbatan 170,4 % ni tashkil etdi. Bu respublikaga kiritilgan jami investitsiyalar hajmining 3,9 % iga to'g'ri kelmoqda. 

Axborot xizmati