14/05/2024

    2024-yilning yanvar-aprel oylarida Qoraqalpog‘iston Respublikasida yangi tashkil etilgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni 1 244 tani (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) tashkil etgan bo‘lib, ular iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha quyidagicha taqsimlangan:

savdo sohasida – 419 ta

sanoat sohasida – 234 ta

qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida – 173 ta

yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida – 69 ta

qurilish sohasida – 71 ta

axborot va aloqa sohasida – 92 ta

tashish va saqlash sohasida – 45 ta

sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish sohasida – 29 ta

boshqa sohalarda – 112 tani tashkil etgan.

Axborot xizmati