17/05/2024

    2024 yilning 1-may holatiga Qoraqalpog‘iston Respublikasida jami 16 455 ta mas’uliyati cheklangan jamiyatlar faoliyat yuritmoqda.

Ular iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha quyidagicha:

savdo sohasida – 5 565 ta

sanoat sohasida – 2 373 ta

qurilish sohasida – 1 711 ta

qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida – 2 487 ta

tashish va saqlash sohasida – 886 ta

yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida – 766 ta

axborot va aloqa sohasida – 396 ta

sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish sohasida – 301 ta

boshqa sohalarda – 1 970 ta

Axborot xizmati