20/05/2024

    2024-yilning yanvar-mart oylarida To‘rtko‘l tumanida 268,9 mlrd. so‘mlik bozor xizmatlari ko‘rsatilgan bo‘lib, o‘sish sur’ati o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 110,1 % ni tashkil etgan. Respublikadagi ulushi 7,5 %ga to‘g‘ri kelmoqda.

Xizmatlar hajmida yuqori ulushni savdo, moliyaviy va transport xizmatlar egallagan.

 Aholi jon boshiga ko'rsatilgan xizmatlar hajmi esa 1 mln 173,3 ming so'mni tashkil etmoqda.

Axborot xizmati