01/11/2022

    Qoraqalpog‘iston Respublikasida 2022- yilning yanvar-sentabr oylarida barcha toifadagi xo‘jaliklar tomonidan 56,0 ming tonna kartoshka 2021- yilning yanvar-sentabriga nisbatan 1,4 % ga ko‘p yetishtirildi.

Kartoshka yetishtirish ko‘rsatkichlarini xo‘jalik toifalari bo‘yicha tahlil qilinganda, kartoshka ishlab chiqarish umumiy hajmidan 75,2 % dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari hissasiga to‘g‘ri kelishini ko‘rsatmoqda.

 Axborot xizmati