17/11/2022

    2022- yilning yanvar-sentabr oylarida Qoraqalpog‘iston Respublikasida barcha toifadagi xo‘jaliklar tomonidan 246,3 ming tonna sut ishlab chiqarildi. Bu ko‘rsatkich 2021- yilning yanvar-sentabriga nisbatan 2,1 % ga ko‘p. Sut ishlab chiqarish ko‘rsatkichlarini xo‘jalik toifalari bo‘yicha tahlil qilinganda, sut ishlab chiqarish umumiy hajmidan 90,4 % dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari hissasiga to‘g‘ri kelishini ko‘rsatmoqda.

Axborot xizmati