24/05/2023

    2023-yilning yanvar-aprel holatiga ko‘ra, Qoraqalpog‘iston Respublikasida sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar sohasida yangi tashkil etilgan korxona va tashkilotlar, jami yangi tashkil etilgan korxona va tashkilotlarning 1,5 foizini tashkil etib, ularning yillar kesimidagi dinamikasi quyidagicha:

2019-yilda – 37 ta

2020-yilda – 23 ta

2021-yilda – 14 ta

2022-yilda – 22 ta

2023-yilda – 36 ta

 

Axborot xizmati