29/05/2023

    2023-yilning yanvar-aprel oylarida kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hissasiga jami qurilish ishlari hajmining 76,1% to‘g‘ri kelib, 2022-yilning yanvar-aprel oylariga nisbatan 0,9 % punktga ko‘paygan. Shuningdek, ular hissasiga to‘g‘ri kelgan qurilish ishlari hajmi 2022-yilning yanvar-aprel oylariga nisbatan105,5 % ni tashkil etgan holda 1196,5 mlrd. so‘m miqdorida qayd etildi.

Axborot xizmati