06/09/2023

    Qoraqalpog‘iston Respublikasida bank, sug‘urta, lizing, kredit va vositachilik faoliyati iqtisodiy faoliyat turi bo‘yicha o‘rtacha oylik ish haqining eng yuqori ko‘rsatkichi sug‘urtalash va nafaqa ta’minotidan tashqari moliyaviy xizmatlar (10 711,3 ming so‘m)da eng past ko‘rsatkichi esa moliyaviy xizmatlar ko‘rsatish va sug‘urtalash bo‘yicha yordamchi faoliyati (3 916,3 ming so‘m)da kuzatildi.

 

Axborot xizmati