18/09/2023

    2023-yilning yanvar-avgust holatiga ko‘ra, Qoraqalpog‘iston Respublikasida 16 yoshgacha bolali uy xo‘jaliklari 76,8 %ni tashkil etadi.

Shundan:

- bir bolali uy xo‘jaliklar 22,5 %;

- ikki bolali uy xo‘jaliklar 30,2 %;

- uch bolali uy xo‘jaliklar 17,5 %;

- to‘rt va undan ko‘p bolali uy xo‘jaliklar 6,6 %.

Kuzatuv natijalariga ko‘ra, 23,2 % uy xo‘jaliklarida 16 yoshgacha bo‘lgan  bolalar mavjud emas.

Axborot xizmati