17/11/2023

    2023-yilning 1-oktabr holatiga ko‘ra, Qoraqalpog‘iston Respublikasida parrandalarning umumiy bosh soni –5 034,4 ming taga yetdi. 2022-yilning 1-oktabr holatiga solishtirilganda, barcha toifadagi xo‘jaliklarda parrandalar bosh soni–56,3 ming taga (1,1 %) ko‘paydi.

2023-yilning 1-oktabr holatiga ko‘ra, parrandalar bosh soni to‘g‘risidagi ma’lumotlar xo‘jalik toifalari bo‘yicha tahlil etilganda, jami parrandalarning 83,0 % dehqon va tomorqa xo‘jaliklariga to‘g‘ri kelishi kuzatildi.

Axborot xizmati