24/11/2023

    2022-yilning yanvar-oktabr oylarida kiyim ishlab chiqarish sanoatining ishlab chiqaradigan sanoatdagi ulushi 1,0 % ni tashkil etgan, fizik hajm indeksi esa 135,0 % ni tashkil etgan. Shuningdek, 2023-yilning yanvar-oktabr oylarida kiyim ishlab chiqarish ulushi 1,2 % ni, fizik hajm indeksi 110,1 % ni hamda ishlab chiqarish hajmi 156,4 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

 

Axborot xizmati