30/11/2023

    Qoraqalpog‘iston Respublikasida 2023-yil yanvar-sentabr oylarida kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalarning umumiy hajmidagi ulushi 30,7 %ni tashkil etdi. Kichik tadbirkorlik subyektlarining qurilishi ishlari umumiy hajmidagi ulushi o‘tgan tegishli davrda:

2021-yilning yanvar-sentabrida  32,9 %

2022-yilning yanvar-sentabrida  29,2 %

Axborot xizmati