12/02/2024

    2023-yilning yanvar-dekabr oylarida Xo‘jayli tumanida 552,1 mlrd. so‘mlik bozor xizmatlari ko‘rsatilgan bo‘lib, o‘sish sur’ati o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 112,2 % ni tashkil etgan.  Respublikadagi ulushi 4,3 %ga to‘g‘ri kelmoqda.

 Xizmatlar hajmida yuqori ulushni savdo, transport va moliyaviy xizmatlar egallagan.Aholi jon boshiga ko'rsatilgan xizmatlar hajmi esa 4 mln 313,1 ming so'mni tashkil etmoqda.

 

Axborot xizmati