13/02/2024

    2023-yilning yanvar-dekabr oylarida Qorao‘zak tumanida 208,9 mlrd. so‘mlik bozor xizmatlari ko‘rsatilgan bo‘lib, o‘sish sur’ati o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 113,6 % ni tashkil etgan.  Respublikadagi ulushi 1,6 %ga to‘g‘ri kelmoqda. Xizmatlar hajmida yuqori ulushni savdo, transport va moliyaviy xizmatlar egallagan. Aholi jon boshiga ko'rsatilgan xizmatlar hajmi esa 3 mln 847,7 ming so'mni tashkil etmoqda.

 

Axborot xizmati