14/05/2024

    2024-yilning yanvar-mart oylarida Kegeyli tumanida 74,4 mlrd. so‘mlik bozor xizmatlari ko‘rsatilgan bo‘lib, o‘sish sur’ati o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 119,4 % ni tashkil etgan. Respublikadagi ulushi 2,1 %ga to‘g‘ri kelmoqda.

Xizmatlar hajmida yuqori ulushni savdo, transport va moliyaviy xizmatlar egallagan.

Aholi jon boshiga ko'rsatilgan xizmatlar hajmi esa 993,1 ming so'mni tashkil etmoqda.

Axborot xizmati