24/05/2024

    2024-yilning yanvar-mart oylarida Qoraqalpog‘iston Respublikasida qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulot (xizmat)larining umumiy hajmi – 1.508,1 mlrd. so‘mni shu jumladan, dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va ushbu sohalarda ko‘rsatilgan xizmatlar – 1 358,0 mlrd. so‘mni, o‘rmon xo‘jaligi – 133,4 mlrd. so‘mni, baliqchilik xo‘jaligi – 16,6 mlrd. so‘mni tashkil qildi.

 

Axborot xizmati