19/06/2024

      2024-yilning yanvar-may oylarida Chimboy tumanida 181,0 mlrd. so‘mlik bozor xizmatlari ko‘rsatilgan bo‘lib, o‘sish sur’ati o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 108,9 % ni tashkil etgan. Respublikadagi ulushi 3,1 % ga to‘g‘ri kelmoqda.

      Xizmatlar hajmida yuqori ulushni savdo, moliyaviy va transport xizmatlar egallagan.

      Aholi jon boshiga ko'rsatilgan xizmatlar hajmi esa 1563,3 ming so'mni tashkil etmoqda.

Axborot xizmati