19/04/2022

    2021- yilning yanvar-dekabr oylarida Qoraqalpog`iston Respublikasida asosiy kapitalga investitsiyalarning iqtisodiy faoliyat turlari tarkibida qayta ishlash sanoati bo`yicha hududda o`zlashtirilgan investitsiyalarning 9,3 % i o`zlashtirildi.

Shuningdek, turar-joy qurilishi bo`yicha hududdagi jami o`zlashtirilgan investitsiyalarning 10,8 % i hamda qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligida 19,0 %i o`zlashtirildi.

Axborot xizmati