22/04/2022

    2022- yilning yanvar-mart oylarida ishlab chiqaradigan sanoat korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 3646,0 mlrd. so‘mni yoki jami sanoat mahsulotlarining 84,8 % ini tashkil etdi.

O‘tgan yilning mos davri bilan solishtirganda ishlab chiqaradigan sanoat tarkibida yuqori texnologiyali tarmoqning ulushi 0,3 % ni (2021- yil yanvar-mart 1,3 %), o‘rta-yuqori texnologiyali – 63,9 % (67,3 %), o‘rta-quyi texnologiyali – 3,0 % (2,6 %) va quyi texnologiyalisi – 32,8 % (28,8 %) ni tashkil etdi.

Axborot xizmati