17/03/2023

    2023- yilning yanvar-fevral oylarida moliyaviy xizmatlar hajmi 427,6 mlrd. so‘mni tashkil etdi. Taqqoslash uchun: 2022- yilning yanvar-fevral oylarida ularning hajmi 319,4 mlrd. so‘mga teng bo‘lgan. 2023- yilning o‘tgan davrida ularning umumiy xizmatlar hajmidagi ulushi 24,7 % ni tashkil etdi. Taqqoslash uchun: 2022- yilning yanvar-fevral oylarida ularning ulushi 21,5 % ni tashkil etgan. O‘tgan yilning shu davriga nisbatan moliyaviy xizmatlar hajmining 108,2 mlrd. so‘mga ko‘payishi kuzatildi. 2023- yilning yanvar-fevral oylarida moliyaviy xizmatlarning o‘sishi 20,2 % ni tashkil etdi. Taqqoslash uchun: 2022- yilning yanvar-fevral oylarida ularning o‘sishsur’ati 133,3 % ni tashkil etgan.

 

Axborot xizmati