17/03/2023

    Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari hajmida eng katta ulushni telekommunikatsiya xizmatlari (simli va mobil aloqa xizmatlari, Internet tarmog‘i, yo‘ldoshli aloqa xizmatlari va boshqalar) egalladi. 2023- yilning yanvar-fevral oylarida ularning ulushi 94,6 % ni tashkil etdi. Taqqoslash uchun: 2022- yilning yanvar-fevral oylarida telekommunikatsiya xizmatlarining ulushi 93,5 % ni tashkil etgan.

 

Axborot xizmati