23/03/2023

    2023- yilning yanvar-fevral oylarida aholi jon boshiga ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 884,1 ming so‘mga yetdi. 2022- yilning yanvar-fevral oylariga nisbatan o‘sish sur‘ati 104,6 % ni tashkil etdi. Taqqoslash uchun: 2022- yilning yanvar-fevral oylarida aholi jon boshiga ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi 766,4 ming so‘mni tashkil etgan. 2021- yilning yanvar-fevral oylariga nisbatan o‘sish sur’ati 117,1 % da qayd etilgan.

 

Axborot xizmati