23/03/2023

    Ishlab chiqaradigan sanoat tarkibida 2022- yilning yanvar-fevral oylarida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishning ulushi 10,4 % ni tashkil etgan bo‘lsa, uning fizik hajm indeksi 104,9 % ni tashkil etgan. Shuningdek, 2023- yilning yanvar-fevral oylarida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishning ulushi 15,7 % ni tashkil etgan, fizik hajm indeksi 0,5 % ga kamaygan bo‘lsa, ishlab chiqarish hajmi 325,0 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

 

Axborot xizmati