So'nggi yangiliklar

2022- yilda Qoraqalpog‘iston Respublikasidagi jami 3 ta teatr faoliyat ko’rsatayotgan bo’lib, unda namoyish etilgan spektakllar (tomoshalar) soni 1350 tani, tashrif buyurgan tomoshabinlar soni esa 205,5 ming nafarni tashkil etgan.

Qoraqalpog‘iston Respublikasida bank, sug‘urta, lizing, kredit va vositachilik faoliyati iqtisodiy faoliyat turi bo‘yicha o‘rtacha oylik ish haqining eng yuqori ko‘rsatkichi sug‘urtalash va nafaqa ta’minotidan tashqari moliyaviy xizmatlar (10 711,3 ming so‘m)da eng past ko‘rsatkichi esa moliyaviy xizmatlar ko‘rsatish va sug‘urtalash bo‘yicha yordamchi faoliyati (3 916,3 ming so‘m)da kuzatildi.

Elektr, gaz, bug‘ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 1093,0 mlrd. so‘mni (jami ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmining 12,0 % ini) tashkil etdi.

2023-yilning yanvar-iyul oylarida Qoraqalpogʻiston Respublikasi boʻyicha 3 265,9 mlrd. soʻmlik nodavlat mulkchiligidagi tashkilotlar tomonidan qurilish ishlari bajarildi.

Oʻzbekiston Respublikasida 2023-yilning yanvar-iyul oylarida jami yirik korxonalar tomonidan 87,5 ming tonna mazut ishlab chiqarilgan boʻlib, mazkur ishlab chiqarish 2022-yilning tegishli davriga nisbatan 13,1 %ga oshgan.

2023-yil 1-yanvar holatiga Qoraqalpog‘iston Respublikasida faoliyat yuritayotgan shifoxona muassasalari soni 66 tani tashkil etgan.

2023-yilning yanvar-iyun oylarida Qoraqalpogʻiston Respublikasida korxona va tashkilotlarning oʻz mablagʻlari hisobidan moliyalashtirilgan 1 264,0 mlrd. soʻm asosiy kapitalga investitsiyalar oʻzlashtirildi va oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 4,0 % ga  koʻpaydi.

2023-yilning yanvar-iyun oylari yakunlariga ko‘ra, Qoraqalpog‘iston Respublikasi bo‘yicha xizmatlar sohasida yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymat hajmi 6 077,3 mlrd. so‘mni tashkil etdi va o‘tgan yilning mos davri bilan taqqoslaganda 4,7 % ga o‘sdi.

Oʻzbekiston Respublikasida 2023-yilning yanvar-iyul oylarida jami yirik korxonalar tomonidan 629,8 ming tonna dizel yoqilgʻisi ishlab chiqarilgan boʻlib, mazkur ishlab chiqarish 2022-yilning tegishli davriga nisbatan 1,8 martaga oshgan.

Qoraqalpog‘iston Respublikasida tashish va saqlash iqtisodiy faoliyat turining asosiy tarmoqlari bo‘yicha o‘rtacha oylik ish haqining eng yuqori ko‘rsatkichi ombor xo‘jaligi va yordamchi transport faoliyati (5 304,4 ming so‘m)da, eng past ko‘rsatkich esa pochta va kuryerlik faoliyati (1 917,1 ming so‘m)da kuzatildi.

2023- yilning yanvar-iyul oylarida Qoraqalpog‘iston Respublikasida yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarning umumiy hajmida oziq-ovqat va ichimliklar bilan ta’minlash bo‘yicha xizmatlarning ulushi 84,1 % bilan ustunlik qildi.

2023-yilning yanvar-iyun oylarida Xo‘jayli tumani tashqi savdo aylanmasi 6,3 mln. AQSH dollarni, jumladan eksport  0,7 mln. AQSh dollarni, import 5,6 mln. AQSH dollarni, shuningdek tashqi savdo saldosi  -4,9 mln. AQSH dollarni tashkil etdi.

2023 yilning 1 iyul  holatiga Xo‘jayli tumanida jami 132 ta oilaviy korxona ro‘yxatdan o‘tgan bo‘lib, o‘tgan yilga nisbatan 14 taga ko‘paygan, faoliyat ko‘rsatayotganlari esa  98tani tashkil etgan.

Korxonalar va tashkilotlar yagona davlat registri ma’lumotlariga ko‘ra, 2023- yilning 1 iyul holatiga Xo‘jayli tumanida ro‘yxatga olingan xorijiy investitsiyalar va sarmoyalar ishtirokidagi korxonalar soni 5 tani tashkil qilib, barchasi faoliyat ko‘rsatib kelmoqda.

2023- yilning yanvar-iyul oylarida Qoraqalpog‘iston Respublikasida boshqa tayyor buyumlarni ishlab chiqarish sanoatining chiqaradigan sanoatdagi ulushi 0,5 % ni, fizik hajm indeksi 61,5 % ni hamda ishlab chiqarish hajmi 39,8 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

2023- yil 1- avgust holatiga Qoraqalpog‘iston Respublikasida ulgurji savdo sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan tijorat korxonalari soni 1 014 tani tashkil etib, 2022- yil 1- avgust holatiga nisbatan 5 taga kamaygan, o‘sish sur’ati 99,5% tashkil etgan.

2023-yilning yanvar-iyul oylarida jami 29,1 ming nafar chet el fuqarolari tijorat maqsadida Oʻzbekistonga tashrif buyurgan.

2023- yilning yanvar-iyul oylarida Qoraqalpg‘iston Respublikasida mebel mahsulotlari ishlab chiqarish sanoatining ishlab chiqaradigan sanoatdagi ulushi 1,6 % ni, fizik hajm indeksi 220,0 % ni hamda ishlab chiqarish hajmi 125,2 mlrd. so‘mni tashkil etdi.